Emniyet Otomasyonu

Endüstriyel Makine ve Üretim Hatları için (2006/42/AT) Makina Emniyeti Yönetmeliği ve AB standartlarındaki son yayınlanan standartlar baz alınarak Risk Değerlendirme çalışmaları ve raporlamaları yapılmaktadır.

Kazaların analizleri aşağıdaki unsurlara göre yapılır:

 • İnsan kaynaklı tehlikeler
 • Tasarım kaynaklı tehlikeler
 • Elektriksel tehlikeler
 • Fiziksel ve kimyasal tehlikeler
 • Örnek kaza incelemeleri

Risk Değerlendirmesi yapılırken baz alınan bazı aşağıdaki yönetmelik ve standartlar aşağıdadır:

 • Makine Emniyet Yönetmeliği – 2006/42/AT
 • Makinalarda güvenlik – Tasarım için genel prensipler – Riskin değerlendirilmesi ve azaltılması

(ISO 12100:2010)

 • EN/IEC 61508: Emniyet ile ilgili kısımların elektrik/ elektronik/ programlanabilir elektronik sistem fonksiyonel emniyeti
 • EN/IEC 61511: Fonksiyonel emniyet – Proses endüstrisi sektörü için emniyetli enstürman sistemleri
 • EN/IEC 62061: Makine emniyeti – Emniyetli kısımların elektrik, elektronik ve elektronik kontrol sistemlerinin fonksiyonel emniyeti
 • EN 954: Makine emniyeti – Kontrol sisteminin emniyet ile ilgili kısımları
 • EN ISO 13849: Makine emniyeti – Kontrol sisteminin emniyetle ilgili kısımları
 • EN ISO 13857:2008 Koruma Alanı Yüksekliği ve Bariyer Aralığı Güvenlik mesafesi hesaplanması

 

Risk Değerlendirmesi sonrası sistemin Emniyet tasarımı yapılarak, her bir riske ait kategori ve Emniyet Performans (PL) Seviyesi Belirlenir. Bu veriler ışığında saha emniyet ekipmanları (Acil stop, Işık perdesi, Kapı izleme, Emniyet PLC vb.) belirlenir ve uygulama yapılır.

Uygulamanın sonrasında her bir riske ait emniyet fonksiyonu test edilerek doğrulama yapılır ve raporlanır.

TOP
tr_TRTurkish